» تعداد مطالب :
» تعداد نویسندگان :
» آخرین بروز رسانی :
» بازدید امروز :
» بازدید دیروز :
» بازدید این ماه :
» بازدید ماه قبل :
» بازدید کل :
» آخرین بازدید :

حمایت از ما

سلام اینم 20تامعمای تصویری با جوابهاشون.(البته فعلا جواباشونو نذاشتم که یکم فکرکنیم ولی به زودی میذارم)
1- در تصویر زیر پنج شكل برای شما مشخص شده و شما باید با كشف ارتباط منطقی بین این شكل ها، شكل ششم را حدس بزنید.
20 معمای تصویری    
2- در تصویر یك خط مستقیم چند خانه از جدول را قطع كرده كه حاصل جمع اعداد این خانه ها 38 است. شما باید خطی رسم كنید كه حاصل جمع اعداد خانه هایی كه خط از آن ها عبور می كند بیشترین مقدار شود.
20 معمای تصویری    
3- به نظر شما چند مربع بزرگ و كوچك می توان رسم كرد كه هر یك از چهار گوشه آن مربع ها دقیقا" روی یكی از این نقاط قرار داشته باشد.
معما ،تست هوش ،ضریب هوشی ،تست ضریب هوشی ،ضریب هوش ،سنجش هوشی ،هوش خود را بیازمایید ،سنجش هوش ،معمای تصویری ، جواب معما   
4- شكلی مركب از چهار دایره را مشاهده می كنید. به نظر شما می توان این شكل را بدون بر داشتن قلم از روی كاغذ كشید؟این دو شرط را بدانید كه نوك قلمتان هیچ خطی را بیش از یكبار نباید رسم كند و همچنین از روی خطوط قبلتان هم اجازه پرش ندارید.
معما ،تست هوش ،ضریب هوشی ،تست ضریب هوشی ،ضریب هوش ،سنجش هوشی ،هوش خود را بیازمایید ،سنجش هوش ،معمای تصویری ، جواب معما   
5- پنج سكه را در یك خط چیده ایم كه سه تای آن ها بزرگ هستند و دو سكه دیگر كوچكترند.مسئله این است كه باید با كمترین جابجایی این سكه ها را به شكل پایینی بچینیم . هر جابجایی یعنی اینكه دو سكه مماس با هم را باید با هم برداریم و به محلی كه در امتداد خط افقی باشد منتقل كنیم البته در هر جابجایی باید یكی از این دو سكه بزرگ و دیگری كوچك باشد ضمنا" حق چرخاندن زوج دو سكه ای را هم نداریم . یعنی در هر جابجایی، سكه ای كه در سمت راست بوده باید در سمت راست باقی بماند و سكه سمت چپ هم همینطور.
معما ،تست هوش ،ضریب هوشی ،تست ضریب هوشی ،ضریب هوش ،سنجش هوشی ،هوش خود را بیازمایید ،سنجش هوش ،معمای تصویری ، جواب معما   
6- آیا می توانید فقط با جا به جا كردن دو چوب كبریت ، شكل زیر را به صورتی در بیاورید كه دارای چهار مربع مساوی باشد؟
معما ،تست هوش ،ضریب هوشی ،تست ضریب هوشی ،ضریب هوش ،سنجش هوشی ،هوش خود را بیازمایید ،سنجش هوش ،معمای تصویری ، جواب معما   
7- اعداد 1 تا 8 را درون دایره ها به گونه ای قرار بدهید كه هیچ دو عدد متوالی در كنار هم قرار نگیرند( با یك خط به هم وصل نشوند )برای مثال ، اگر 3در دایره بالایی قرار گیرد،هیچ كدام از اعداد 2و4 نباید در سه دایره زیر آن قرار داشته باشند.
معما ،تست هوش ،ضریب هوشی ،تست ضریب هوشی ،ضریب هوش ،سنجش هوشی ،هوش خود را بیازمایید ،سنجش هوش ،معمای تصویری ، جواب معما   
8- در تصویر های زیر سه نما از یك مكعب نشان داده شده است كه هر وجه آن رنگی دارد . با توجه به این سه تصویر بگویید در نمای سوم مقابل وجهی كه به رنگ زرد است چه رنگی قرار دارد؟
معما ،تست هوش ،ضریب هوشی ،تست ضریب هوشی ،ضریب هوش ،سنجش هوشی ،هوش خود را بیازمایید ،سنجش هوش ،معمای تصویری ، جواب معما   
9- در تصویر زیر آیا می توانید با كشیدن سه خط مستقیم هر دو دایره را در یك بخش قرار دهید.توجه داشته باشید ، از محلی كه قلم را روی كاغذ قرار می دهیدتا پایان خط كشی نباید نوك قلم را بردارید.
معما ،تست هوش ،ضریب هوشی ،تست ضریب هوشی ،ضریب هوش ،سنجش هوشی ،هوش خود را بیازمایید ،سنجش هوش ،معمای تصویری ، جواب معما   
10- مربع زیر را با نوشتن اعداد 6 تا 25 طوری تكمیل كنید كه مجموع عدد های نوشته شده در هر سطر و هر قطر آن برابر 65 شود.
معما ،تست هوش ،ضریب هوشی ،تست ضریب هوشی ،ضریب هوش ،سنجش هوشی ،هوش خود را بیازمایید ،سنجش هوش ،معمای تصویری ، جواب معما   
11- در شكل زیر برای رسیدن از A به D چند راه وجود دارد؟ ( البته به شرطی كه از یك نقطه دو بار عبور نكنید.)
معما ،تست هوش ،ضریب هوشی ،تست ضریب هوشی ،ضریب هوش ،سنجش هوشی ،هوش خود را بیازمایید ،سنجش هوش ،معمای تصویری ، جواب معما   
12- آیا می توانید فقط با برداشتن دو چوب كبریت و بی آن كه به چوب كبریت های دیگر دست بزنید این شكل را به صورتی در بیاورید كه در آن دو مربع باقی بماند؟
معما ،تست هوش ،ضریب هوشی ،تست ضریب هوشی ،ضریب هوش ،سنجش هوشی ،هوش خود را بیازمایید ،سنجش هوش ،معمای تصویری ، جواب معما   
13- در تصاویر زیر سه نما از یك تاس نشان داده شده است. با توجه به این نما ها بگویید در نمای سوم،روی وجه مقابل 6 چه عددی وجود دارد؟
معما ،تست هوش ،ضریب هوشی ،تست ضریب هوشی ،ضریب هوش ،سنجش هوشی ،هوش خود را بیازمایید ،سنجش هوش ،معمای تصویری ، جواب معما   
14- مربع زیر را با نوشتن عدد های بین 5 تا 16 طوری تكمیل كنید كه مجموع عدد های نوشته شده در هر سطر و هر ستون و هر قطرش مساوی 34 شود.
معما ،تست هوش ،ضریب هوشی ،تست ضریب هوشی ،ضریب هوش ،سنجش هوشی ،هوش خود را بیازمایید ،سنجش هوش ،معمای تصویری ، جواب معما   
15- آیا می توانید 9 شكل زیر را در جدول 9 خانه ای به قسمی قرار دهید كه در هر سطر یا ستون، هر دو شكل مجاور حد اقل دو اختلاف با یكدیگر داشته باشند؟
معما ،تست هوش ،ضریب هوشی ،تست ضریب هوشی ،ضریب هوش ،سنجش هوشی ،هوش خود را بیازمایید ،سنجش هوش ،معمای تصویری ، جواب معما   
16-آیا می توانید فقط با جا به جا كردن دو چوب كبریت سه مربع زیر، آن ها را به عدد (430) تبدیل كنید؟
معما ،تست هوش ،ضریب هوشی ،تست ضریب هوشی ،ضریب هوش ،سنجش هوشی ،هوش خود را بیازمایید ،سنجش هوش ،معمای تصویری ، جواب معما   
17-آیا می توانی فقط با كشیدن دو تكه خط منحنی، دو اسب زیر را به چهار اسب تبدیل كنی؟
معما ،تست هوش ،ضریب هوشی ،تست ضریب هوشی ،ضریب هوش ،سنجش هوشی ،هوش خود را بیازمایید ،سنجش هوش ،معمای تصویری ، جواب معما   
18- اعداد از یك تا دوازده را درون دایره ها طوری قرار دهید،كه جمع اعدادی كه در امتداد یك ضلع مثلث ( سبز یا آبی ) قراردارند مساوی 26 باشد. هچنین جمع اعداد داخل دایره های قرمز 26 باشد.
معما ،تست هوش ،ضریب هوشی ،تست ضریب هوشی ،ضریب هوش ،سنجش هوشی ،هوش خود را بیازمایید ،سنجش هوش ،معمای تصویری ، جواب معما   
19- شكل بعدی را حدس بزن.
معما ،تست هوش ،ضریب هوشی ،تست ضریب هوشی ،ضریب هوش ،سنجش هوشی ،هوش خود را بیازمایید ،سنجش هوش ،معمای تصویری ، جواب معما   

20- اعداد از 1 تا 9 را طوری در یك جدول نه خانه ای بگذار كه جمع اعداد هر ردیف و هر ستون و هر قطر مساوی عدد 15 بشود.
برای دیدن جواب ها اینجا کلیک نمایید

:: مرتبط با: معما (هوش خود را آزمایش کنید) ,
:: برچسب‌ها: معمای تصویری , معما , تست هوش , ضریب هوشی , تست ضریب هوشی , ضریب هوش , سنجش هوشی , هوش خود را بیازمایید , سنجش هوش , انواع معما , حل معما , جواب معما , معمای عکسی , معمای ریاضی ,
ن : پیمان کوره پز
ت : پنجشنبه 25 شهریور 1389
شما گرفتار یک قبیله آدم خوار شده اید میگویند یک جمله بگو اگر دروغ باشد آب پز خواهی شد و اگر راست باشد کباب خواهی شد . چه جمله ای خواهید گفت؟
برای دیدن جواب اینجا کلیک نمایید

:: مرتبط با: معما (هوش خود را آزمایش کنید) ,
:: برچسب‌ها: معمای قبیله آدم خوار , معما , حل معما , جواب معما , تست هوش , ضریب هوشی , تست ضریب هوشی , ضریب هوش , سنجش هوشی , هوش خود را بیازمایید , سنجش هوش ,
ن : پیمان کوره پز
ت : چهارشنبه 24 شهریور 1389
پنج خانم خانه دار اهل استوربری در یک نمایشگاه اشیای عتیقه که در شهرشان برپا شده بود شرکت کردند و هر کدام یک شیی قیمتی قدیمی خود را به یکی از خریداران اشیای عتیقه فروختند. آیا می توانید با بررسی سرنخ های زیر معلوم کنید هر یک از خانم ها چه چیزی فروخت، آن شیی از چه کسی به آن ها رسیده بود و چه مبلغی بابت فروش آنها دریافت کردند.فروشندگان اشیا : {آنیتا بروک ، داون ادیسون ، ژانیس کین ، نانسی اوگدون ، سو توییدی}اشیای قیمتی : {یک دست برس ، فندک ، مدال ، قلم ، ساعت}مالکین اصلی : {پسر عمو ، پدر ، پدربزرگ ، مادر ، عمو}قیمت ها : {10 پوند ، 15 پوند ، 20 پوند ، 25 پوند ، 30 پوند}سر نخ ها :1 - قیمت شیی عتیقه ای که ژانیس کین فروخت 10 پوند کمتر از قیمت چیزی بود که یکی از همسایگانش از عموی خود به ارث برده بود.

2 - مبلغی که آنیتا بروک بابت فروش یک قلم با ارزش گیرش آمد، کمتر از مبلغی بود که نصیب نانسی اوگدون شد.

3 - فندک حکاکی شده پنج پوند کمتر از یک دست برس به فروش رسید.

4 - یکی از خانم ها ساعتی فروخت که از پدربزرگش به او رسیده بود.

5 - شیی که توسط یک پدر به دخترش رسید، به مبلغ پنج پوند بیشتر از مبلغی که داون ادیسون گیرش آمد فروخته شد.

6 - چیزی که به مبلغ 20 پوند فروخته شد، متعلق به مادر یکی از خانم ها بوده است.

7 - سو توییدی از این که 15 پوند بابت فروش چیزی که همراهش بود، به دست

آورد خوشحال بود.
برای دیدن جواب اینجا کلیک نمایید

:: مرتبط با: معما (هوش خود را آزمایش کنید) ,
:: برچسب‌ها: معمای اشیای عتیقه , معما , حل معما , تست هوش , ضریب هوشی , تست ضریب هوشی , ضریب هوش , سنجش هوشی , هوش خود را بیازمایید , سنجش هوش ,
ن : پیمان کوره پز
ت : سه شنبه 23 شهریور 1389
این معما را بیل گیتس در سال 2002 طراحی کرد تا از بین 100 مهندس یکی را برای شرکتش انتخاب کند.

دو اتاق در مجاورت هم قرار دارند. هر کدام یک در دارند ولی هیچکدام پنجره ندارند. درهایشان که بسته باشد درون اتاقها کاملا تاریک است. در یک اتاق سه چراغ برق به توانهای ۱۰۰، ۱۱۰ و ۱۲۰ وات و در اتاق دیگر سه کلید برق مثل هم وجود دارد.( لطفا به شکل زیر نگاه کنید) ما نمیدانیم کدام کلید کدام چراغ راروشن میکند( مثلا نمیدانیم آیا کلید وسطی مربوط است به چراغ وسطی یا به چراغهای دیگر اما بطور قطع میدانیم که هر کدام از کلید ها یکی از چراغها را روشن میکند. همچنین ترتیب چراغها را هم نمیدانیم ). شما معلوم کنید که هر کلید مربوط به کدام چراغ است. برای اینکار و در شروع، شما باید در اتاق کلیدها باشید و کار را از آنجا شروع کنید. شما میتوانید هر چند مرتبه که بخواهید کلیدها را روشن و خاموش کنید. اما شما تنها هستید و نمیتوانید از کسی کمک بگیرید و هیچگونه وسیله ای هم خواه برقی خواه غیر برقی بهمراه ندارید و مهمتر از همه اینکه شما حق ندارید بیش از یکبار وارد اتاق چراغها شوید و وقتیکه وارد شدید و بیرون آمدید، دیگر نمیتوانید مجددا وارد آن اتاق بشوید.


حال بفرمایید که هر کلید کدام چراغ را روشن می کند؟
برای دیدن جواب اینجا کلیک نمایید

:: مرتبط با: معما (هوش خود را آزمایش کنید) ,
:: برچسب‌ها: معمای بیل گیتس برای استخدام در مایكروسافت , معمای بیل گیتس , تست هوش , ضریب هوشی , تست ضریب هوشی , ضریب هوش , سنجش هوشی , هوش خود را بیازمایید , سنجش هوش , معما , حل معما , انواع معما , سایت معما ,
ن : پیمان کوره پز
ت : یکشنبه 21 شهریور 1389
دختر پادشاهی از پدر خود میخواهد، كه او را تنها به كسی شوهر دهد كه بتواند به پرسشهای منظوم او پاسخ گوید، بزرگان و امیرزادگان، همه از پاسخ گفتن درمی مانند و سرخود رادر این راه برباد میدهند. تا آنكه دلاك كچلی در پاسخگویی به پرسشهای دختر پادشاه توفیق حاصل می كند. پرسشهای آن دختر چنین بود:
من اگر آهوی شده به كوهها بگریزم، چه می كنی؟ 2- من اگر مشتی دانه شده، برزمین ریختم، چه می كنی؟ 3- من اگر گُلی شده بر كوهها رُستم، چه می كنی؟ 4- من اگرسیبی شده به درون صندوقی رفتم، چه می كنی؟ پاسخ آن دلاك كچل چه بود؟

برای دیدن جواب اینجا کلیک نمایید

:: مرتبط با: معما (هوش خود را آزمایش کنید) ,
:: برچسب‌ها: معمای زیبای شوهر کردن دختر پادشاه , معمای شوهر کردن دختر پادشاه , معما , حل معما , تست هوش , ضریب هوشی , تست ضریب هوشی , ضریب هوش , سنجش هوشی , هوش خود را بیازمایید , سنجش هوش ,
ن : پیمان کوره پز
ت : جمعه 19 شهریور 1389جهت اطلاع از تنظیمات و ویــــرایش این قالب اینجا را کلیک کنید.

.:: کلیک کنید ::.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic